Kontaktinformācija

SIA "S.O.S. projekti"
Adrese: Aristida Briāna iela 18, Rīga, LV-1001

E-pasti:
Vispārīgi jautājumi: info@sosprojekti.lv
Grāmatvedības nodaļa: gramatvede@sosprojekti.lv

Kontaktpersonas:
Valdes loceklis: Dainis Slišāns, tālr. +371 29240267
Projektu vadītājs: Dmitrijs Kaškarovs, tālr. +371 29471188
Projektu administratīvais vadītājs: Ērika Melentjeva, tālr. +371 28879329
Projektu skaņošanas vadītājs: Valdis Feders, tālr. +371 26317897
Grāmatvede: Marika Rozentāle, tālr. +371 26461087

Rekvizīti:
Juridiskā adrese: Raušu iela Nr. 12, Rīga, LV-1029
Reģistrācijas Nr.: 50003697571
Tālr.: +371 29240267
Bankas konts: A/s Swedbank, LV66HABA0551008019759
SWIFT/BIC kods: HABALV22
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.: 3496-R